21 Ekim 2016 Cuma

Lüzûm Üzerine

Şiirlerde geçen ma'şûk isimleri birer simgedir,hayâl ürünüdür.Vezn-i arûza uyması için en uygun isimler kullanılmıştır.

27 Mayıs 2015 Çarşamba

"gelir mi" redifli gazel

mefulü mefailü mefailü feulün

Mecnûn var iken başkası Leylâya gelir mi?
Yağmur onu gördükçe o sahrâya gelir mi?

Her bülbülü medheyleme ,katlanmaz o aşka
Üstünde diken var,gül-i ra'nâya gelir mi ?

Hâlis niyet olmazsa duâ menzili bulmaz
Hiç fir'avunun tevbesi, Mevlâya gelir mi ?

Âteşlere atmaktı kendini ;bir ân kalbini bir aşk
Kül olmayanın sevdiği rûyâya gelir mi ?

Yazdın yine ebyâtını şâhâne, Nizâmî !
Şâirliğinin üstüne ,dünyâya gelir mi ?


Nizâmî üstâda olan hayranlık ve sevgimizden nizâmî mahlasını kullanıp yazdık :)

11 Şubat 2015 Çarşamba

Musahabe

Sordu : Âşık mısın ?
Dedi : Elhamdülillah

..

-- İsmini ne zaman anarsın ?
-- Her gece,her sabah

...

---Virdin ne, ne çekersin ?
--- Sayısız kere "âh"


9 Haziran 2014 Pazartesi

Gözlerin redifli gazel


mefûlü fâilâtü mefâîlün fâilün

Rûhum olunca hasta, verir dermân gözlerin
Her damlasında ayrı şifâ,ummân gözlerin

Yoktur senin güzelliğinin ta'rîfine söz
Âşıklığım demez mi :"yeter ceylan gözlerin"

Bin ızdırâb çekti gönül;her gün her gece
Artık devâ kılar mı; hekim Lokmân gözlerin?

Kovdukça cennetinden ölür sâdık âşığın
Lâkin nazar kılınca verir bin cân gözlerin

Sehven de olsa ,alsa elin tek bir nazmımı
Nabzıyla sesleneni görür bir ân gözlerin

Yazmaz kalem ,tebessüm edip bakmazsan bana
Bir nim nigâha yazdırıyor dîvân gözlerin

Aşkıyla kavrulan bedenin Alper;toprağa
Şâyet düşerse derdin: "olur pişmân gözlerin"

Rubai-10

feilatünx4

Cennetinden kovulan suçlu kulun Âdem'e döndüm
Gözyaşım çağladı efgân ederek zemzeme döndüm
Dinsin artık şu figânın sesi bir kez bana Yâ Rab
Sûru duymuş yıkılıp parçalanan âleme döndüm

Beyt

fâilatünx3

Kimdi Mecnun kimdi Leyla hep unuttum
Aşk yoktur diye kendimi avuttum

beyit

mefulü mefailü mefailü feulün

Yanmakta şu zümrüt senin aşkınla tutuşmuş
Zîrâ temas etmiş ve de parmağa kavuşmuş