25 Haziran 2012 Pazartesi

MUHAMMES

Vakit gelir ki gökyüzünü bir sehab alır
Orada boğulmuş biçare afitab kalır
Dünya ve mafiha bu yüzdendir harab olur
Gül gider bülbül gider ten gider beden gider
Can gider canan gider yar gider yaran gider

Biçare andelib gülşende ah u zar eder
Sesi duyanın ciğerini tar u mar eder
O nasıl güldür ki dikenini izmar eder
Gül gider bülbül gider ten gider beden gider
Can gider canan gider yar gider yaran gider

Ab-ı hayat sandığımız içki zehrab imiş
Gördüğümüz bütün güzellikler serab imiş
Zannettik ki biz her yediğimiz kebab imiş
Gül gider bülbül gider ten gider beden gider
Can gider canan gider yar gider yaran gider

Yar bizi bıraktı gitti ağyara sarıldı
Bülbül gülü unuttu gitti hara sarıldı
Cümle ehl-i müslim vardı küffara sarıldı
Gül gider bülbül gider ten gider beden gider
Can gider canan gider yar gider yaran gider

Sona yaklaşırız can da bedenden ayrılır
Ve gün gelir Alper'in de namazı kılınır
Ten ölür gider en sonunda da türab olur
Gül gider bülbül gider ten gider beden gider
Can gider canan gider yar gider yaran gider

Bu muhammes örneğini 14'lü hece vezni ile yazdım.. hikayesi şu: saçımda bir adet beyaz telin varlığını gördüm.. ve ağzımdan bu satırlar çıktı..:) yazdığım ilk MUHAMMES budur.. o sözkonusu beyaz teli kopardım ve saklıyorum şu an.. :) tabi sadece saç telinin beyazlığı değil muhtelif sıkıntı ve üzüntülerin vermiş olduğu moral bozukluğu da bunu yazmam da etkli oldu.. "Layık Mıdır ?" başlıklı şiirin yazılma gayesi ile bu şiir paralellik gösterir.. ortak bir sıkıntıdan doğan üzüntüyü ifade etme amacı gütmüştür iki şiir de

10 Haziran 2012 Pazar

Lâyık mıdır ?

Ahh sene olmuştu ki iki bin on
Temmuz ayında başlamıştı bu son
Ey uğursuz baykuş başka dala kon
Lâyık mıdır ? Vallahi de değildir

Bizde ne neşe kaldı ne de sevinç
Benim bir derdim var ki tümden gülünç
Ey tabibler edin bu illeti linç
Lâyık mıdır? Billahi de değildir

Ne alpliğim kaldı ne de bir erlik
Alper miyim bilmem ki bu seferlik
Yakında sahipsizdir benim terlik
Lâyık mıdır? Tallahi de değildir