17 Mayıs 2012 Perşembe

YA RESULULLAH

Kalplere şifa dertlere deva
Sen olursun sen Ya Resulullah
Sende görülmedi hiç masiva
Sultanımsın sen Ya Resulullah

On sekiz bin alemin sultanı
Canların ki yegane cananı
Şeytanın tek korkusu,figanı
Sen olursun sen Ya Resulullah

Sen verirsin en büyük fetvayı
Büyülersin katreyi,deryayı
Seni gören bırakır dünyayı
Aşığız sana Ya Resulullah

Göster bize batını,zahiri
Sonsuz nurun biricik mahiri
Dervişlerin evveli, ahiri
Hep sen olursun Ya Resulullah

Yüce ismindir senin Muhammed
Söylenir bizim dillerde Ahmed
İsmini zikreder şab-ı emred
Sönmez ziyasın Ya Resulullah

Kainat oldu seninle ayan
Feyizinle gark oldu asuman
Hata işleyip etsek de isyan
Ümmetiniz biz Ya Resulullah

Sevgin ki bize söyletir şiir
Dünya burası herkes misafir
Yaşamış en büyük Hazret-i Pir
Sensin sen hep sen Ya Resulullah

Tüm güzelliklerin sen baştacı
Ehl-i aşk hissetmez ki bir acı
Sendedir tüm dertlerin ilacı
Şefaat et, sen Ya Resulullah

Alper kuluna da kıl bir kerem
Zaten onun hali de pek mübhem
Derler ki sana Resul-i Ekrem
Sallallahu aleyhi ve sellem


8 Mayıs 2012 Salı

GÖBEKLİ

Bana gözlüklü diyen göbekli
Ben sana göbekli mi demiştim
Daha dünden nikahlanmış evli
Ben sana göbekli mi demiştim

Cüssesi davul saçı kepekli
Hoyrat olduğu ki dünden belli
Nadanlıktan olmamış emekli
Ben sana göbekli mi demiştim

Yarın çocuğun olacak ,adam
Gözü bozulur ise hiç şaşmam
Senin günahın paklamaz hamam
Ben sana göbekli mi demiştim

Sana icazet veren okuldan
Seni görüp selam veren kuldan
Hayr beklenmez sırtındaki çuldan
Ben sana göbekli mi demiştim

İn cin senin göbeğine güler
Seni çok uzaktan gören sezer
Her gün ayağıyla böcek ezer
Ben sana göbekli mi demiştim

Okula gelirken hep gecikir
O dağlarda barınsa yeridir
Göbeği masa sıra devirir
Ben sana göbekli mi demiştim

Söyle Alper saklama sözünü
Felek bozsun onun da gözünü
Yamultsunlar ağzını yüzünü
Ben sana göbekli mi demiştim


    İşbu şiir bir hiciv mahiyetinde olup "gözlüklü buraya gel" diye beni yanına çağıran hoca için yazılmıştır. Hocanın iyi niyetine inanıldığından şiirde hakaret unsurları gözükmez.Kolaya kaçılmadan 10'lu hece vezni ile yazılmıştır. bilindiği üzre 10 ve 12'li hece vezinleri ile yazmak çok zordur..fekat"gözlüklü" diye isimlendirilmemin vermiş olduğu üzüntü ve sinir duyguları sayesinde bu şiir 10 dakika gibi kısa bir sürede yazılmıştır..Karacoğlan'a gülerken kendi başıma geldi..:) Bilindiği üzere Karacaoğlan'a kızın biri "KARA" demiş ve o da "Bana kara diyen dilber" cümlesi ile başlayan nefis bir şiir yazmıştır.