23 Kasım 2012 Cuma

Mersiye-yi Mürüvvet Nene-2 / "ağlasın"

Seni bizlerden alıkoyan şu kader ağlasın
Nurunla beslenemeyen vakt-i seher ağlasın

Vaktinde güldürdün gözünden yaş akanları sen
Ansızın gittin ya cümle gülen dilber ağlasın

Hüznümüz göklere çıktı nar-ı hicran da bıktı
Hep kederlendikçe biz en büyük keder ağlasın

Namazını kılmak da varmış gözüm yaşı ile
Namazda tabutunu sırtlayan mermer ağlasın

Geçse de üç sene bu büyük acımız dinmiyor
Hasret-i hicran nedir bilmeyen makber ağlasın

Bir güz zamanı toprağa verildi de hanımı
Kolu kanadı kırılan dedem ömer ağlasın

Mekanı cennet olsun kabri de çiçekle dolsun
Kabrini göz yaşları ile örten Alper ağlasın


Eyüp Tugay'a TARİH

Geldin dünyaya bir ışık huzmesiyle sanki sen
Her an ki ışığınla aydınlanır parlarım ben
Küçük yaşta cehalete giydirmişsin ya kefen
İşte hala senin kudretini çözemiyor fen
Meziyetlerini nasıl anlatsın ya bu beden

Yüce dostum hem şair doğum günün kutlu olsun
Temennim o ki Tugay senelerce mutlu olsun

Yepyeni bu yaşın sana layık şi'rler getirsin
Her ne sıkıntın varsa alsın tamamen götürsün
Eserlerine laf atanları bir bir batırsın
Sana düşman varsa ebedi uykuya yatırsın
Yeni yaşın da sussun seni dinleyip otursun

Tanıştık bir nisan ortası kim çok güzel işte
Dosluğumdan özge bir endişe yok güzel işte

"E Tugay parladı idi dünyamıza"

tırnak içi Eyüp'ün doğum tarihini veriyor.. bu şiirde hem aruz hem heca vezni vardır.. kendimin denediği bir nazım şeklidir.. 2. beyt yani 4.bend aruz ihtiva ediyor.:)

18 Kasım 2012 Pazar

BAY KOCA /vefatına dair /4 kasım 2010

Kilab saldırısına karşı verdi güzel bir cevab
Savaşarak öldü bizlere duyurmadı hiç hicab

'Üzgün' haliyle yazıyor 'Alper' de bir 'mühim' tarih
'Göçtü Bay Koca'm bile bu yalan dunyadan ey sefih'

tarih düşürme san'atı..

bir yerde Türkiye Türkçesi esas alınarak yapılmıştır.. tırnak içine alınan kelimelerin sayısal değerlerinin toplamı sevgili horozum BAY KOCA'nın vefat tarihini vermektedir..ilk sistemli tarih düşürmem de bu şekilde olmuştur.:) bile kelimesini bilerek yazdım çünki birçok hastalık ve tehdide karşı mukavemet gösteren horozum çok uzun yaşadı diyebilirim..diğer horozlara nazaran..

RUBAİ-3

Ulan itin oğlu sen kimsin be nesin ?
Fevkalade itliğinle divanesin
Ulan it sen kim beni öldürmek kim be ?
Kaldıkça ismin itlikte efsanesin

4 Kasım 2012 Pazar

"olsun" Redifli Şiir (Doğum Günü Şiiri)

Eşairden ehas dosta selam olsun
Benim sözler bir değişik kelam olsun

Benim sana tuhfem bir tatlı sib olsun
Bugün değil de haftaya nasib olsun

Alper'in nazmı parlasın mehveş gibi
"Doğdu Ali İhsan Can bir güneş gibi"

mehveş=güzel  2.anlamı yani kelimenin

3 Kasım 2012 Cumartesi

"Yasemin" Redifli Gazel

Sevgi harcat sen ki mevsim-i hazansın yasemin
Gönle ateş serp, ki ateş-i suzansın yasemin

Akla geldin miydi aklım alanım dilruba sen
Göklerin imrendiği bir füruzansın yasemin

Sevmeyen kaç kez kaçar bir bilse aşıklar ne hoş
Bilmiyorlar işte hayf bir gürizansın yasemin

Sende buldum aşka derman bir maden cevherini
Amma sen kendin, gayet ilginç lerzansın yasemin

Nazma reng kat bir "ye" harfiylen de gazel olsun ah
Hâmeyim söyler bulundum ,sen evzansın yasemin

İzzetinden titriyor beyt etmeyem itnab evet
İttisaf etsem de ben derim ahzansın yasemin

Kasvetin yetsin,senin derdin de Alper ,kâm nedir
Kâma hâcet var mı onsuz, sen nazansın yasemin


failatün failatün failatün failün