20 Ağustos 2013 Salı

Vezn-i Aher-6

müstefilatün müstefilatün müstefilatün müstefilatün

Çıkmaz sokak san/Günlerce eğlen/Maymunca tüylen/Kâfirce söylen
Günlerce eğlen/Maymunca tüylen/Kâfirce söylen/Bir câme giysen
Maymunca tüylen/Kâfirce söylen/Bir câme giysen/Gerçek şudur yâ
Kâfirce söylen/Bir câme giysen/Gerçek şudur yâ/Ahret demişler

Vezn-i Aher-5

müstefilatün müstefilatün müstefilatün müstefilatün

Beyhûde gezdim/Mevtâlar oldu/Bir anda sezdim/Hülyâlar ölmüş
Mevtâlar oldu/Bir anda sezdim/Hülyâlar ölmüş/Pespembe yolmuş
Bir anda sezdim/Hülyâlar ölmüş/Pespembe yolmuş/Evvel yok olmuş
Hülyâlar ölmüş/Pespembe yolmuş/Evvel yok olmuş/ Bir sahte dünyâ

Vezn-i Aher-4

müstefilatün müstefilatün müstefilatün müstefilatün

Samsundayım yâr/Aklımda sen var/Güllerde hep hâr/Üstündedir nâr
Aklımda sen var/Güllerde hep hâr/Üstündedir nâr/Bülbül eder zâr
Güllerde hep hâr/Üstündedir nâr/Bülbül eder zâr/Gülşende bir mâr
Üstündedir nâr/Bülbül eder zâr/Gülşende bir mâr/Üftâde sen sar

oldular redifli gazel

O güzel aşk dolu ipekler birden halı oldular
Bülbülün kondıuğu rahmet gülleri çalı oldular

Ne koca çınarlar vardı bu zemînin üzerinde
Kesildiler ve bir binâ-yı küfrün dalı oldular

Gönül hemdem arar her dem terslenir ki neden arar
Çünkü güzel kızlar hep soysuzların malı oldular

Nerde o canlara can kanlara kan katan şerbetler
Yiğide aş olan gıdalar itin balı oldular

İlmin ,dinin yuvası olan o kâşâneler bile
Küfür denizine bakan nasîbsiz yalı oldular

Muhabbet ehlinin tükenmez meyi siyah kahveler
Cenâbet beyinlerin eğlencelik falı oldular

Asya'dan beri Türk'ün bayrak rengi olmuş kırmızı
Terör paçavralarının yeşilli alı oldular

Dertlensen de ne değişir bîçâre Alper bu kader
Ah bu insanlar sahte Rüstemlerin Zal'ı oldular

SONE-4

mefâîlün feûlün mefâîlün feûlün

Sıcak bir gün;kederden,elemden,gussadan da
Bu âteş herkesin hücresindeymiş bilirsin
Harâretler gelir hızlı,sen zâten görürsün
Ve ân gelmiş olur; geçtin işte hisseden de

"Benim derdim devâ bulmaz aslâ muskadan da"
Dedin hâtırla dostum bu tarz çok sözleri sen
Şehâdet etti tüm zerreler ey dost,olursun
Olursun çok beter korkarım bir hastadan da

Zamânın hastalık verdiği çok âşinâdır
Şahıs dünyâda mevtâ olur aslında heyhât!
Fakat bil aynıdır işte her yer bir me'vâdır

Alıp zevk şâd olup,eğlenip gülmez ölürler
Ölümler yaklaşır böyle,insanlar telaşta
Telaş etmez inanmışlar aslâ tek gülerler

Vezn-i Aher -3

müstefilâtün müstefilâtün müstefilâtün müstefilâtün

Hicrâna düştüm/El ver dilârâm/Rüsvâya koştum/Bitmez ki nârâm
El ver dilârâm/Rüsvâya koştum/Bitmez ki nârâm/Aşkınla taştım
Rüsvâya koştum/Bitmez ki nârâm/Aşkınla taştım/Zorluklar aştım
Bitmez ki nârâm/Aşkınla taştım/Zorluklar aştım/Sensiz dolaştım

ŞARKI


mefûlü mefâîlü mefâîlü feulün

Sevdâma cevâb ver, ki gönüller neşe bulsun
Râhında kadehler senin aşkın ile dolsun
Al renkli dudaklım seni kıskanmayan ölsün
Çok sevdiğim al cânımı bârî senin olsun

Gönlüm bakışından şen olur, süslü hilâl kaş
Derdinle senin,kan dolu gönlümden akar yaş
Âşık bedenim gayrı  ne âb iste ne bir aş
Çok sevdiğim al cânımı bârî senin olsun

Ben geçtim a cânım vatanımdan ve ilimden
Bülbül bile duydukça, şikâyetçi dilimden
Sordum seni ak lâle ,rumûz yüklü kilimden
Çok sevdiğim al cânımı bârî senin olsun

Günler gecelerden kopuyor ,sense şihâbdan
Nazlım uyan aslında elem saklı şu hâbdan
Alper senin aşkınla tamâm geçti sevâbdan
Çok sevdiğim al cânımı bârî senin olsun