9 Haziran 2014 Pazartesi

Gözlerin redifli gazel


mefûlü fâilâtü mefâîlün fâilün

Rûhum olunca hasta, verir dermân gözlerin
Her damlasında ayrı şifâ,ummân gözlerin

Yoktur senin güzelliğinin ta'rîfine söz
Âşıklığım demez mi :"yeter ceylan gözlerin"

Bin ızdırâb çekti gönül;her gün her gece
Artık devâ kılar mı; hekim Lokmân gözlerin?

Kovdukça cennetinden ölür sâdık âşığın
Lâkin nazar kılınca verir bin cân gözlerin

Sehven de olsa ,alsa elin tek bir nazmımı
Nabzıyla sesleneni görür bir ân gözlerin

Yazmaz kalem ,tebessüm edip bakmazsan bana
Bir nim nigâha yazdırıyor dîvân gözlerin

Aşkıyla kavrulan bedenin Alper;toprağa
Şâyet düşerse derdin: "olur pişmân gözlerin"

Rubai-10

feilatünx4

Cennetinden kovulan suçlu kulun Âdem'e döndüm
Gözyaşım çağladı efgân ederek zemzeme döndüm
Dinsin artık şu figânın sesi bir kez bana Yâ Rab
Sûru duymuş yıkılıp parçalanan âleme döndüm

Beyt

fâilatünx3

Kimdi Mecnun kimdi Leyla hep unuttum
Aşk yoktur diye kendimi avuttum

beyit

mefulü mefailü mefailü feulün

Yanmakta şu zümrüt senin aşkınla tutuşmuş
Zîrâ temas etmiş ve de parmağa kavuşmuş

Beyit


  1. mefulü mefailü mefailü feulün

    Gamlandı gönül, derdine dermânı çiçektir
    Aydın'da çiçek Alper'i elbet bilecektir

16 Ocak 2014 Perşembe

rubâî-9

mefâîlün mefâilün mefâîlün
Benim sevdâmı, kanlı gözyaşımdan sor
Senin derdinle gamlıdır,aşımdan sor
Görürsen,âşığın ne halde anlarsın
İnanmazsan...gelip mezar taşımdan sor* ortadaki mefâilün tefilesinde i hecesi açık.. diğer ikisinde kapalıdır.herhangi bir imâle ,zihaf yok..