29 Mart 2013 Cuma

Deniz'in Vilâdetine Târih

Sönmeyen iyilik âteşisin
İhsânın saçılır her deryâya

Senin yanında olana yok gam
Nâmın gider en uzak sahrâya

Kötü gözlerden her zamân sakın
Düşme asla nazar-ı belâya

Sıkıntıya düşünce unutma
Elini aç ve yalvar Mevlâya

İyi ki doğdun iyi ki varsın
Adın bâkidir düşmesin lâya

Çıkarıp "sad" sözünü dedim ki
"Deniz Yalçın hoş gelmiş dünyâya"

دڭز ىالچىن  خوش كلمش دنىاىاkıt'a-i kebire .. tarih düşürme sanatı... Tâmiyeli Târih

11 Mart 2013 Pazartesi

Gökhan'ın Viladetine Târih / *Milâdi Takvime Göre

Kıt'a-i kebire

Bezm-i elestte başladı dostluğumuz
O zaman fark eylemiş bunu tüm ruhlar

Ahbaplık şarabından tattık dünyâda
Bu şarab kadar sarhoş etmez sabuhlar

Dünyâ hayâtında binbir derd bulunur
Dermandır Gökhan'ın yaptığı fütuhlar

Dostluk âbidesi hâlis dostum Gökhan
Doğumunu kutlasın Ademler, Nuhlar
(طٯغٯمىنى  قطﻻصىن  آدملر نوحلر)

fütuh=yardım

Tarih düşürme sanatı .. ebced hesabıyla şiir