28 Ocak 2013 Pazartesi

Komik HicivBir mağazayı ve orada çalışanları tenkid ettiğim bu şiir sakıncalı olabileceğinden dolayı buraya maal esef yazılamıyor..merak buyuran olursa onlara okuturum.. argo yok küfür yok ,gülümseten tatlı bir hiciv.. sanatsız ayrıca.. 13'lü hece vezni ile yazılmıştır..miskin,keskin,küskün ve suskun kelimeleri ile kafiye yaptım.. 3 aded dörtlükten müteşekkildir..

1 Ocak 2013 Salı

Elmas'ın Veladetine TARİH

Kıt'a-yı Kebire


Elmas ressam-ı azam bir ehl-i dil
Son mevsimde gökten düşmüş dünyaya

Doğmuş hem ne doğum takvim başlatmış
Nuru renk vermiş o mavi deryaya

Küçükken mekan edinmiş orayı
"Senelerdir nur verir Kütahyaya"

"nur" kelimesi hesaba dahil edilmiycek.. son satırdaki "nur"