28 Nisan 2013 Pazar

Emin'in Vilâdetine Târih / Doğum Günü için Şiir


Kıt'a-i Kebire

O gün Van'a bir yıldız doğmuş
İlk etkisi sadece yelmiş

Van semâsına büyük ışık
O yıldız gibi bebek vermiş

Nisan rahmetini artırıp
Dostluğun incisini delmiş

Van deryâsının o dalgıcı
İncisini ikiye bölmüş

Bu iyilik incilerini
Garb ve şark denizine salmış

O iyilikler hükümdarı
Nûrunu,Yaratandan almış

Kıdvedir, "kıdve"yi çıkartıp
"Mehmed Emin Çiçek hoş gelmiş"

hicri 1410 ... 1525-115=1410 şu an uykulu olduğumdan arap harfli yazıyı yazamayacağım.. sonra eklerim :)

20 Nisan 2013 Cumartesi

BAY KOCA vefâtına dair / Bay Koca mersiyyesi 2 -AĞIT-SONE-2

SONE
Değmeye kıyamadığım o alev kızılı tüyler
Bilmem ki nasıl parçalanıp da yerlere savrulmuş
Zemine dökülmüş kanlar,ancak hengâmeyi söyler
Kan ateşinden o gece ,gökte ay bile kavrulmuş

Bir gözü kapalı olmasaydı görürdü o kilab
Düşman bir değil ki büsbütün kuduz it sürüsü bu
Cân verirken toprağa düşmüş kıpkırmızı bir habâb
Bay Koca'nın giryesinden gözlere girmemiş uyku

Onun sesini duymayan bahâr buralara gelmez
Saldırmışlar o dostuma dedem dışarıda yokken
Yakalamışlar o savaşcıyı uykuda ve tekken

Hayvanlar âlemi o olmayınca yalnız, çaresiz
Kanlı tüylerini orda , usul usul yıkasın âb
Toprak yapmadan evvel onu son kez seveyim yâ Rab

Bay Koca 4 Kasım 2010'da vefât eden 4 yaşını geride bırakmış olan çok sevdiğim bir horozumdur..birçok yavrusu da olmuştur..Yazıktır ki şu ânda tek biri bile elimde değil...


bir horoza en güzel şiir.. horoz şiiri 

6 Nisan 2013 Cumartesi

BİRİ VAR

Evreni yaratan
Yaprağı sarartan
Gündüzü karartan
Biri var

Güneşi doğuran
Gökleri yoğuran
Yıldızı savuran
Biri var

Akıtan kevseri
Gönderen serveri
Besleyen kişveri
Biri var

Sevgiyi öğreten
Allahı belleten
Ümmeti gözeten
Biri var

Pisliği götüren
Rahmeti getiren
Dertleri bitiren
Biri var

Sevdiren insanı
Anlatan Rahmânı
Dindiren figânı
Biri var

Ağlatan ademi
Tutturan kalemi
Yıktıran muhkemi
Biri var

Yediren helvayı
Unutan âşnâyı
Acıtan yüsrâyı
Biri var

Tersleyen nigâhı
Aklatan siyâhı
Gönüller pâdşâhı
Biri var

Affeden şikârı
Kaldıran gubârı
Verdiren karârı
Biri var

Döktüren ebyâtı
Resmeden hayâtı
Yaptıran isbâtı
Biri var

Öğrenen inkârı
Süsleyen gülzârı
Koklayan rüzgârı
Biri var

Bıktıran hicrânı
Yıldıran insânı
Okutan Kur'ânı
Biri var

Olduran dîvânı
Bahşeden ihsânı
Sildiren unvânı
Biri var

Bezeyen seheri
Ağlatan defteri
Yazdırtan Alperi
Biri var


bu tarz şiirler eskilerin defterinde mevcud..ben yeni bir tarz izledim ve 6+3 hece yaptım..  bu şiir 6'lı hece vezni sayılmalıdır

Tarz-ı selefe tekaddüm ettim
Bir başka lugat tekellüm ettim