6 Nisan 2013 Cumartesi

BİRİ VAR

Evreni yaratan
Yaprağı sarartan
Gündüzü karartan
Biri var

Güneşi doğuran
Gökleri yoğuran
Yıldızı savuran
Biri var

Akıtan kevseri
Gönderen serveri
Besleyen kişveri
Biri var

Sevgiyi öğreten
Allahı belleten
Ümmeti gözeten
Biri var

Pisliği götüren
Rahmeti getiren
Dertleri bitiren
Biri var

Sevdiren insanı
Anlatan Rahmânı
Dindiren figânı
Biri var

Ağlatan ademi
Tutturan kalemi
Yıktıran muhkemi
Biri var

Yediren helvayı
Unutan âşnâyı
Acıtan yüsrâyı
Biri var

Tersleyen nigâhı
Aklatan siyâhı
Gönüller pâdşâhı
Biri var

Affeden şikârı
Kaldıran gubârı
Verdiren karârı
Biri var

Döktüren ebyâtı
Resmeden hayâtı
Yaptıran isbâtı
Biri var

Öğrenen inkârı
Süsleyen gülzârı
Koklayan rüzgârı
Biri var

Bıktıran hicrânı
Yıldıran insânı
Okutan Kur'ânı
Biri var

Olduran dîvânı
Bahşeden ihsânı
Sildiren unvânı
Biri var

Bezeyen seheri
Ağlatan defteri
Yazdırtan Alperi
Biri var


bu tarz şiirler eskilerin defterinde mevcud..ben yeni bir tarz izledim ve 6+3 hece yaptım..  bu şiir 6'lı hece vezni sayılmalıdır

Tarz-ı selefe tekaddüm ettim
Bir başka lugat tekellüm ettim
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder