28 Ağustos 2012 Salı

ŞEHRENGİZ

                                          Konya Ereğli Şehrengizi


                                                     Şehr-engiz-i Ereğli

Ezelde halk edilmiş ki bu dünya
Ne güzel yaratmış Hazret-i Mevla

Dünya ki içinde her şey fazla var
Biçare kullara dünya bile dar

Dünya dedikleri bir sahte mekan
İflah olmaz ona derinden bakan

Nice huban bulunur bu dünyada
Binbir çeşit balık vardır deryada

Menfii şeyler olsa da dünyada
Güzel şeyler var tabi bu me'vada

Dünya içinde Türkistan bulunur
Memleket içre gülistan bulunur

Türkistan ülkesi sanki bir cennet
Hüda eylemiş o ülkeye himmet

Dünyada varsa da nice memleket
Türkistandır gerçek yüce memleket

Türkistan yurtların şahıdır elbet
Hainler sevmez ederler hıyanet

Bin sene geçti Türk yurdu olalı
Çok olmuş kafir haddini bulalı

Firenkler art niyet besler vatana
Rab rahm etsin vatan için yatana

Türk yurdunda nice güzel şehir var
Onlarca ki berrak akan nehir var

Ama şehirlerin şahı Konya'dır
Sanmayın siz ki Konya'yı Hanya'dır

Konya şehri zaten ilmin merkezi
İrşad etti senelerce herkezi

Selçuk devletinde payitaht idi
Alaaddin ben Konyalıyım dedi

Konya ki gülistandır,lalezardır
Halkı da hep iyidir,vefakardır

Mevlana burda kurdu otağını
Sof giydi bıraktı o yatağını

Tebriz'den geldi güneş gibi doğdu
Karanlığı her saniye o boğdu

Celaleddin sayesinde erişti
Ama Şems Konya'dan tezce savuştu

Şems ışığını Mevlana'ya verdi
Mevlana zaten büyük aşık derdi

Gez ki ey insan dünyayı demişler
Gör insanoğlu Konya'yı demişler

Güzel söylemişler işte vesselam
Konya'da derler hep aleykümselam

Her tür yemiş bulunur bu şehirde
Ne şi'r var ama Divan-ı Kebirde

Güzel güzel bağçeleri var şehrin
Gösterişli çeşmeleri var şehrin

İlim yuvası oldu burası hep
Sen gel değer buna onca yolu tep

Her sokakta bulunur çokça huban
Buralar çemendir yok hiç beyaban

Sema burada bir özge güzeldir
Hubların sözleri de pek özeldir

Ereğli'dir en harika ilçesi
Elbet zaten en barika ilçesi

Ereğli ki yemyeşil güzel şehir
İnsanı da hayvanı da pek tahir

Ereğlinin temiz abı yah gibi
Hubların didarı da mah gibi

Suyun çıktığı köyün ismi İvriz
Ki oranın hubanı da şekerriz

Tabiatın parıltısıdır İvriz
Bulunur orada fındık ve ceviz

Kışın soğuk yazınsa olur serin
İvriz'in din adamları pek derin

Tarihten kalma bir köprüsü var ki
O köprü de pek geniş değil dar ki

Analar köprü başında dut satar
Dut ki insanın canına can katar

Ereğli'de yetişir iyi buğday
Buğdaya arpaya da can veren Hayy

Ereğlinin beyaz kirazı meşhur
Yeşil yaratmış burayı da Gafur

Elması kirazı havucu makbul
Güzellerinin vücudu da tombul

Pınarları köprüleri ne de hoş
Ereğli sevmezin de kafası boş

Ak kiraz ünü cihana yayıldı
Fidanları da her yana dağıldı

Ki fındık kadar iridir kirazı
Meyvelerin de kurtludur birazı

Etiler yapmış ilk tarım anıtı
Toroslara tırman bırak taşıtı

Şehzade Mustafa şehid olmuştu
Ereğli halkı gözü yaş dolmuştu

Nice şehid yatanlar var burada
Mürşidana müridan yar burada

At çiftliklerinin adeti fazla
Avcılar savaşır burada kazla

Eti kaleler görülmeğe değer
Mutludur insanları çekmez keder

Mimar Sinan bir kervansaray yapmış
Frigler de burada eşeğe tapmış

Karamanlı ulu bir cami dikmiş
O devranda bu cami burda tekmiş

Senelerden beri kılınır namaz
Camiye gelen küçükler pek haylaz

Camii önünde hep vardır geda
Yalvaran tonda duyulur o seda

Cami yanında çok eski bir hamam
Yıkananlar bulur yeni bir yaşam

Çarşısı da geniş pek bir havadar
Dükkanları asla değildir ki dar

Hem türbeleri var meyveleri var
Yaşlı mı yaşlıdır nineleri var

Akhüyük şifa dağıtır suyu ile
Hublar bilinirler hep huyu ile

Evliya dede övmüş şehrimizi
Dilberler süslerler hep dehrimizi

Evliya Çelebi su şehri demiş
Evliya da ekmeğimizi yemiş

Hasılı Ereğli bir özge cennet
Alper'in diline olsun afiyetklasik rind meşreb uslüpta yazıldı.. nazire tarzıdır sanat kaygusu düşünülerek yazılmadı..

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder